Privacy Policy

Privacyverklaring

Versie 2.0

Invoering

Bij Virtuagym (aangeduid als “wij”, “onze”, “ons” en “Virtuagym”) erkennen we het belang van de bescherming van uw persoonlijke informatie en zetten we ons in om deze op verantwoorde wijze te verwerken en in overeenstemming met de toepasselijke Amerikaanse en Europese wetgeving inzake informatiebescherming.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over onze privacypraktijken die van toepassing zijn op persoonlijke informatie die we verwerken voor en over onze klanten, eindgebruikers, prospects en andere personen die onze websites, sociale-mediapagina’s bezoeken, onze cloudgebaseerde applicatie gebruiken (“ Service”) of gebruik een van onze andere services die u doorverwijzen naar deze Privacyverklaring.

Virtuagym kan optreden als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van uw gegevens.

 • Bezoek onze website op https://www.virtuagym.com, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
 • Betrek ons ​​op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen?Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@virtuagym.com.

 SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door op de link achter elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u omgaat met Virtuagym en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie?

We kunnen gevoelige persoonlijke informatie verwerken wanneer dat nodig is met uw toestemming of zoals anderszins toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Ontvangen wij informatie van derden?

We kunnen informatie ontvangen van openbare databases, marketingpartners, sociale-mediaplatforms en andere externe bronnen.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens?

We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

We hebben organisatorische en technische processen en procedures ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag kan echter 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te doorbreken en op ongepaste wijze toegang te krijgen tot, toegang te krijgen tot , uw gegevens stelen of wijzigen.

Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen, is door ons aanvraagformulier voor betrokkenen in te vullen dat hier beschikbaar is: https://support.virtuagym.com/, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wil je meer weten over wat Virtuagym doet met de informatie die we verzamelen?

INHOUDSOPGAVE

Privacyverklaring 

Invoering

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN 

INHOUDSOPGAVE 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 
 2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE? 
 3. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN? 
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE? 
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEN? 
 6. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN? 
 7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE? 
 8. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG? 
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN? 
 10. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES 
 11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN? 
 12. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING? 
 13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? 
 14. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN? 

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kortom:We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u zich registreert op de Services, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt.De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • postadressen gebruikersnamen
 • wachtwoorden
 • contact voorkeuren
 • contact- of authenticatiegegevens debet-/creditcardnummers factuuradressen
 • taal voorkeur
 • profiel foto’s
 • trainingsinformatie
 • voortgangsinformatie
 • coach informatie
 • communicatie informatie
 • aankoop informatie
 • informatie over bezoek / toegang tot de faciliteit
 • Boekingsinformatie
 • vragenlijst informatie
 • marketing informatie
 • geüploade bestanden

Gevoelige informatie.Indien nodig, met uw toestemming of zoals anderszins toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, verwerken we de volgende categorieën gevoelige informatie:

 • gezondheidsgegevens
 • financiële data

Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door PayPal, PaySafe, Molie en GoCardless. U kunt de link(s) voor hun privacyverklaring hier vinden:

PayPalPaySafeMollie en GoCardLess.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

Kortom:Sommige informatie, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens.Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatie-informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons omgaat, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, pagina’s en bekeken bestanden , zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crashdumps” genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over systeemconfiguratie.
 • Locatie gegevens.We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons deze informatie niet toe te staan ​​door toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

Informatie verzameld uit andere bronnen

Kortom:We kunnen beperkte gegevens verzamelen van openbare databases, marketingpartners en andere externe bronnen.

Om ons beter in staat te stellen u relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan te bieden en onze gegevens bij te werken, kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, gelieerde programma’s, gegevensproviders en van andere derden. Deze informatie omvat postadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gegevens over gebruikersgedrag), IP-adressen (Internet Protocol), sociale-mediaprofielen, sociale-media-URL’s en aangepaste profielen, voor doeleinden van gerichte advertenties en evenementen Promotie.

Wanneer een eindgebruiker verbinding maakt met Google Fit, gebruiken we dit om toegang te krijgen tot de activiteitsgegevens van de eindgebruiker. Deze gegevens worden als Persoonlijke Informatie opgeslagen op de servers van Virtuagym. We gebruiken deze gegevens om de bruikbaarheid van onze service te vergroten, zodat eindgebruikers deze gegevens niet handmatig hoeven in te voeren en calorieën nauwkeuriger kunnen worden berekend.

 1. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Services omgaat, waaronder:

 • Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren.We kunnen uw informatie verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en uw account in goede staat kunt houden.
 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken.We kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers.We kunnen uw informatie verwerken om op uw vragen te reageren en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.
 • Om u administratieve informatie te sturen.We kunnen uw informatie verwerken om u details te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om uw bestellingen uit te voeren en te beheren.We kunnen uw informatie verwerken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Services uit te voeren en te beheren.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken.We kunnen uw informatie verwerken als u ervoor kiest om een ​​van onze aanbiedingen te gebruiken die communicatie met een andere gebruiker mogelijk maken.
 • Om feedback te vragen.We kunnen uw gegevens indien nodig verwerken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Diensten.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen.We kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt verwerken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails. Voor meer informatie, zie “WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?” onderstaand).
 • Om onze Diensten te beschermen.We kunnen uw informatie verwerken als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig en beveiligd te houden, inclusief fraudebewaking en -preventie.
 • Gebruikstrends identificeren.We kunnen informatie verwerken over hoe u onze Services gebruikt om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren.
 • Om de effectiviteit van onze marketing- en promotiecampagnes te bepalen.We kunnen uw informatie verwerken om beter te begrijpen hoe we marketing- en promotiecampagnes kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn.
 • Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen.We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te beschermen of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.
 • Om persoonsgegevens tegen te beschermen.alle bekende of verwachte bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van dergelijke informatie.
 • Om persoonsgegevens tegen te beschermen.ongeoorloofde toegang tot, of gebruik van, Persoonsgegevens, dat kan leiden tot schade of ongemak voor een persoon.
 1. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (dwz wettelijke basis) hebben om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en UK GDPR vereisen dat we de geldige rechtsgronden uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming.We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (dwz toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.
 • Uitvoering van een contract.We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, inclusief het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voordat we een contract met u aangaan.
 • Gerechtvaardigde belangen.We kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken en die belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld verwerken voor een aantal van de beschreven doeleinden om:
 • Gebruikers informatie sturen over speciale aanbiedingen en kortingen op onze producten en diensten
 • Analyseren hoe onze services worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren om gebruikers te betrekken en te behouden
 • Steun onze marketingactiviteiten
 • Problemen diagnosticeren en/of frauduleuze activiteiten voorkomen
 • Begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren
 • Wettelijke verplichtingen.We kunnen uw informatie verwerken als we denken dat dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie openbaar te maken als bewijs in rechtszaken waarin we betrokken.
 • Vitale belangen.We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

Kinderen

We verzamelen of vragen niet bewust persoonlijke informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, probeer dan niet om u te registreren voor de Services of om persoonlijke informatie over uzelf naar ons te sturen. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 13 jaar ons hun persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via:infosec@virtuagym.com.

Als u zich in Canada bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

We kunnen uw informatie verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (dwz uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (dwz impliciete toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan ​​om uw informatie te verwerken zonder uw toestemming, waaronder bijvoorbeeld:

 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een persoon is en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en fraudedetectie en -preventie
 • Voor zakelijke transacties mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan
 • Als het is opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling nodig is om een ​​verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en communicatie met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik
 • Als redelijkerwijs kan worden verwacht dat verzameling en gebruik met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en de verzameling redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking is vereist om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de productie van documenten
 • Als het is geproduceerd door een persoon in de uitoefening van zijn of haar werk, bedrijf of beroep en de verzameling in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en wordt gespecificeerd door de regelgeving
 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Kortom:We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.

Verkopers, adviseurs en andere externe serviceproviders.We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, serviceproviders, contractanten of agenten (“derden”) die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten met onze derde partijen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe hebben opgedragen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook met geen enkele andere organisatie dan ons delen. Ze verbinden zich er ook toe de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en deze te bewaren gedurende de periode die we instrueren. De categorieën van derden waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:

 • Advertentienetwerken
 • Cloud computing-services Communicatie- en samenwerkingstools Data-analyseservices
 • Aanbieders van gegevensopslagdiensten Financiële en boekhoudkundige tools
 • Betalingsverwerkers
 • Website-hostingserviceproviders Verkoop- en marketingtools
 • Hulpmiddelen voor productengineering en ontwerp Sociale netwerken

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende situaties:

 • Zakelijke overdrachten.We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Andere gebruikers.Wanneer u persoonlijke informatie deelt (bijvoorbeeld door opmerkingen, bijdragen of andere inhoud aan de Services te plaatsen) of anderszins interactie heeft met openbare delen van de Services, kan dergelijke persoonlijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de Services openbaar worden gemaakt voor altijd. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren binnen onze Services en uw profiel bekijken.
 1. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEN?

Kortom:We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

 1. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?

Kortom:We kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan die van u.

Onze servers bevinden zich in Ierland en Duitsland. Als u onze Services van buiten Ierland en Duitsland gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie “WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?” hierboven), in de Verenigde Staten en andere landen.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), dan hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijk wetten op het gebied van gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten die zo uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie:

We hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen, onder meer door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen en tussen ons en onze externe leveranciers. Deze clausules verplichten alle ontvangers om alle persoonlijke informatie die zij verwerken afkomstig uit de EER of het VK te beschermen in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Onze modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe serviceproviders en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Kortom:We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke gegevens op te slaan en te isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 1. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

Kortom:We streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet worden in staat zijn om onze veiligheid te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U mag alleen toegang krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

 1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom:In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en meer controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het VK en Canada) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?” onderstaand.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier:https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Uw toestemming intrekken:Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, wat uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?” hieronder of het bijwerken van uw voorkeuren.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt ingetrokken, en ook niet wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, dit geen invloed heeft op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie:U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen via de details in de sectie “HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?” hieronder. U wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met u communiceren – bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken, of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Account Informatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden te handhaven en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of services van onze Services. Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders tijdens ons bezoek aan Services http://www.aboutads.info/choices/.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op: infosec@virtuagym.com.

 1. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

 1. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIE SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

Kortom:Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light”-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om één keer per jaar gratis informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij openbaar gemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij Services hebt, hebt u het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd van al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

CCPA-privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een “inwoner” als:

 1. elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor een ander dan tijdelijk of voorbijgaand doel en
 2. elke natuurlijke persoon die woonachtig is in de staat Californië en zich buiten de staat Californië bevindt voor een tijdelijk of tijdelijk doel

Alle andere personen worden gedefinieerd als “niet-ingezetenen”.

Als deze definitie van “bewoner” op u van toepassing is, moeten we ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we?

We hebben de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Categorie Voorbeelden verzameld
A. ID’s Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel telefoonnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, Internet Protocol-adres, e-mailadres en accountnaam JA
B. Persoonlijke informatiecategorieën vermeld in het California Customer Records-statuut Naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie JA
C. Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving Geslacht en geboortedatum JA
D. Commerciële informatie Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, JA financiële details en betalingsinformatie JA
E. Biometrische informatie Vingerafdrukken en stemafdrukken NEE
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, online gedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties JA
G. Geolocatiegegevens Apparaatlocatie JA
H. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie Afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen

gemaakt in verband met ons bedrijf GEEN activiteiten

NEE
I. Beroeps- of werkgerelateerde informatie Zakelijke contactgegevens om u onze diensten op zakelijk niveau of functietitel, werkgeschiedenis en beroepskwalificaties te kunnen bieden als u bij ons solliciteert NEE
J. Onderwijsinformatie Studentenrecords en directory-informatie NEE
K. Gevolgen getrokken uit andere persoonlijke informatie Conclusies getrokken uit een van de verzamelde persoonlijke informatie die hierboven is vermeld om een ​​profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon JA

 

 

We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën, gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van:

 • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • Deelname aan klantonderzoeken of prijsvragen; en
 • Faciliteren bij de levering van onze Diensten en om te reageren op uw vragen.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke gegevens?

 • Virtuagym verzamelt en deelt uw persoonlijke informatie via: Targeting cookies/Marketing cookies
 • Cookies voor sociale media
 • Plug-ins voor sociale media: __________. We gebruiken functies van sociale media, zoals een “Vind ik leuk”-knop, en widgets, zoals een “Delen”-knop, in onze Diensten. Dergelijke functies kunnen uw IP-adres (Internet Protocol) verwerken en bijhouden welke pagina u op onze website bezoekt. We kunnen een cookie plaatsen om de functie correct te laten werken. Als u bent ingelogd op een bepaald socialemediaplatform en u communiceert met een widget of knop die bij dat socialemediaplatform hoort, kan deze informatie worden vastgelegd in uw profiel van een dergelijk socialemediaplatform. Om dit te voorkomen, dient u uit te loggen van dat socialemediaplatform voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Diensten. Functies en widgets voor sociale media kunnen worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Services worden gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaringen van de bedrijven die ze leveren. Door op een van deze knoppen te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze plug-in en daarmee de overdracht van persoonlijke informatie naar de bijbehorende socialemediaservice. We hebben geen controle over de essentie en omvang van deze verzonden gegevens of hun aanvullende verwerking.

Meer informatie over onze praktijken voor het verzamelen en delen van gegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op infosec@virtuagym.com , of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

Als u een gevolmachtigde agent gebruikt om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen we een verzoek weigeren als de gemachtigde agent geen bewijs overlegt dat hij geldig gemachtigd is om namens u op te treden.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze serviceproviders op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke serviceprovider. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het “verkopen” van uw persoonlijke gegevens.

Virtuagym heeft de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie aan derden verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden. Virtuagym heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke informatie aan derden verstrekt voor zakelijke of commerciële doeleinden:

 • Categorie A. Identificatiegegevens, zoals contactgegevens zoals uw echte naam, alias, postadres, telefoonnummer of mobiel telefoonnummer, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, Internet Protocol-adres, e-mailadres en accountnaam.
 • Categorie B. Persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd in de California Customer Records-wet, zoals uw naam, contactgegevens, opleiding, werk, arbeidsverleden en financiële informatie.

De categorieën van derden aan wie we persoonlijke informatie hebben verstrekt voor een zakelijk of commercieel doel, zijn te vinden onder “WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?”.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht om verwijdering van de gegevens aan te vragen — Verzoek tot verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen voorzien door de wet, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting , onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, of enige verwerking die nodig kan zijn om te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht om geïnformeerd te worden — Verzoek om te weten

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u het recht om te weten:

 • of we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt; of we uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen;
 • de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; en
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een verzoek van een consument, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een ​​verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op niet-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatie proces

Nadat we uw verzoek hebben ontvangen, moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen om informatie te verstrekken, zodat we deze kunnen matchen met informatie die u ons eerder heeft verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken zodat we de informatie die u verstrekt kunnen matchen met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. telefoon of e-mail) die u eerder aan ons heeft verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken, afhankelijk van de omstandigheden.

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek is verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen we vermijden om aanvullende informatie van u te vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die al door ons wordt bewaard, kunnen we u vragen aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke extra verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met het verifiëren van u.

Andere privacyrechten

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of niet meer relevant zijn, of verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens.
 • U kunt een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek op grond van de CCPA in te dienen. We kunnen een verzoek weigeren van een geautoriseerde agent die geen bewijs levert dat ze geldig zijn gemachtigd om namens u op te treden in overeenstemming met de CCPA.
 • U kunt verzoeken om u af te melden voor toekomstige verkoop van uw persoonlijke gegevens aan derden. Na ontvangst van een opt-outverzoek zullen we zo snel mogelijk, maar niet later dan vijftien (15) dagen vanaf de datum van indiening van het verzoek, op het verzoek reageren.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op infosec@virtuagym.com , of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.

 1. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

Kortom:Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Zakaria El-Bouchahati

op zakariae@virtuagym.com , of per post naar:

Virtuagym

Zakaria El-Bouchahati

Keizersgracht 424

Amsterdam, Noord-Holland 1016 GC Nederland

 1. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar:https://support.virtuagym.com/